הקמת מערכת מיזוג אוויר למפעל3

הקמת מערכת מיזוג אוויר למפעל3