הקמת קו ייצור טחינה - חשמל בקרה מכשור ותקשורת

הקמת קו ייצור טחינה - חשמל בקרה מכשור ותקשורת